کفش فوتسال در منیریه پای پزشکی دیده شد

بهترین کفش‌های فوتسال کفش‌های کتانی داخلی هستند، شما طیف وسیعی از گزینه‌ها از گزینه‌های معمولی نایک، آدیداس و پوما گرفته تا مارک‌های خاص فوتسال مانند مونیخ و دسپورته دارید. کفش فوتسال در منیریه را از هر برندی که انتخاب می‌کنید، باید کفی لاستیکی صاف برای زمین‌های داخلی یا سطوح زمین سخت داشته باشد.

تفاوت اصلی در زیره است: در حالی که گیره های فوتبال در فضای باز دارای ناودانی هستند، کفش های فوتسال فاقد گل میخ هستند و دارای زیره لاستیکی بادوام هستند. دلیل این تفاوت بزرگ در زمین بازی نهفته است. فوتبال روی چمن بازی می شود، در حالی که فوتسال و فوتبال داخل سالن در زمین های سخت یا چمن بازی می شود.
ما همچنین فوتبال داخل سالن را مانند فوتسال که روی سطوح سخت چوبی بازی می کنیم، انجام می دهیم.

بنابراین سؤال این است: آیا می‌توانید با کفش‌های فوتبال داخل چمن خود فوتبال بازی کنید؟ بله، می توانید، اما توصیه نمی شود. گیره های چمن شما در این زمین ها کمی سریعتر فرسوده می شوند.
ما همچنین فوتبال داخل سالن را مانند فوتسال که روی سطوح سخت چوبی بازی می کنیم، انجام می دهیم. بنابراین سؤال این است: آیا می‌توانید با کفش‌های فوتبال داخل چمن خود فوتبال بازی کنید؟ بله، می توانید، اما توصیه نمی شود. گیره های چمن شما در این زمین ها کمی سریعتر فرسوده می شوند.

پنج خطای اول که با یک ضربه آزاد مستقیم در هر نیمه انجام می شود، ثبت می شود. برای این 5 خطای اول ممکن است یک دیوار دفاعی توسط تیم مقابل برای دفاع از ضربه ایجاد شود. با شروع خطای ششم، بازیکنان تیم مقابل ممکن است دیواری برای دفاع از ضربه ایجاد نکنند.
فوتسال سریعتر و شدیدتر است، با ضربات پیاپی که انرژی ذهنی و جسمی بالاتری از بازیکنان می طلبد. زمان و تعداد بازیکنان تفاوت دیگر هر دوی آنهاست: فوتسال در 2 تایم 20 دقیقه ای و فوتبال داخل سالن در 2 نیمه 25 دقیقه ای بازی می شود.